Sveriges Radio granskar

Läkare på vårdcentraler vittnar om stor stress

1:42 min

Mer än hälften av de nära 900 primärvårdsläkare som svarat på Sveriges Radios enkät säger att de har för många patienter.

– Det är ett tungt jobb. Man ska hinna med väldigt mycket. Man sitter med många kanske knepiga fall, eller tunga fall, och man upplever att man har den administrativa bördan, krav från patienter och krav från ledningen, säger Martin Lägervik, distriktsläkare på vårdcentralen i Bankeryd.

Han hanterar 25-30 patienter en vanlig dag.

En del träffar han, andra ringer han upp, ytterligare några andra har fått provsvar som han ska bedöma eller så behöver de bli sjukskrivna, vilket kräver att han tar kontakt med Försäkringskassan.

Sveriges Radio-programmet Kaliber har gjort en enkät bland närmare 900 läkare på vårdcentraler runtom i Sverige.

160 av dem säger att de har varit sjukskrivna på grund av stress, och många jobbar deltid. Det känner Martin Lägervik igen från sin arbetsplats.

Mer än hälften av de läkare som har svarat på enkäten säger att de har för många patienter för att hinna med ordentligt.

Martin Lägervik skulle vilja få möjlighet att lägga mer tid på patienter som är kroniskt sjuka eller har flera sjukdomar samtidigt, men det kan han inte när han har så många patienter med förkylningar och lättare besvär.

På många vårdcentraler, bland annat den i Bankeryd, får hyrläkare gå in och täcka upp när det saknas folk, och patienterna tvingas därför träffa många olika läkare.

Martin Lägervik skulle vilja få chans att lära känna sina patienter bättre. Det skulle också spara tid säger han.

– När man redan känner patienten behöver man inte börja om från början varje gång. Och när man känner en patient får man bättre förståelse för hur de uttrycker sig, och förstår bättre vad det rör sig om, säger han.

Den pressade arbetssituationen kan påverka patientsäkerheten, tror Martin Lägervik.

– De svårast sjuka riskerar att få för lite tid.

Här kan du lyssna på hela Kalibers granskning.