Stora problem med läkarnas arbetsmiljö

1:55 min

Sveriges radios granskande program Kaliber har bett läkare svara på frågor som sin arbetsmiljö. Enligt svaren överväger många läkare att lämna sin arbetsplats.

Sveriges Radios granskande program Kaliber har i en enkät fått svar från närmare 900 läkare i primärvården. Några av slutsatserna är att många har övervägt att lämna läkaryrket på grund av för hög arbetsbelastning.

En majoritet av de som svarat på utskicket, jobbar på en hälsocentral som inte är fullt bemannad. Resultatet av undersökningen förvånar inte specialistläkaren Annika Larsson som jobbar på Kåge- Morö Backe hälsocentral.

– Det stämmer väl överens med den magkänsla jag får när jag pratar med mina kollegor, säger Annika Larsson.

På hennes arbetsplats var arbetsmiljön för ett år sedan så dålig att arbetsmiljöverket kopplades in. Nu har den temporärt blivit bättre i och med att man tagit in hyrläkare. En dyr lösning och som inte kan vara annat än temporär menar Annika Larsson. 

Samtidigt tror hon inte att det egentliga problemet är brist på pengar.