Psykisk ohälsa ger längre sjukskrivningar

2:15 min

Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. De drabbade är dessutom sjukskrivna betydligt längre, visar en ny rapport.

– Jag tycker att det är problematiskt att sjukskrivningarna när det gäller psykiatriska diagnoser är så långa som de är, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på försäkringskassan.

Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa har fördubblats på bara fem år.

Försäkringskassans rapport som presenteras idag visar att sjukskrivningarna - till följd av psykiatriska diagnoser -dessutom är hela 70 procent längre än för alla andra sjukskrivningar. Risken att bli sjukskriven igen är 22 procent högre för de med psykiatriska diagnoser.

– Det är väldigt viktigt att så fort som möjligt komma tillbaka till jobbet, för att garantera att man har en plats på arbetsmarknaden och att man inte slås ut ekonomiskt, säger Ann-Marie Begler.

Längst sjukskrivningar har till exempel personer med bipolär sjukdom, schizofreni eller demens. Den överlägset största och snabbast växande diagnosgruppen "anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress" har en något bättre prognos, både vad gäller längd och risk för återfall. 

Men det är ändå en viktig grupp att följa menar Försäkringskassans Generaldirektör Ann-Maire Begler.

– Jag tror att det är viktigt att vi pratar ännu mer om den här gruppen. Vi har inte tillräckliga kunskaper om vad den här ökningen beror på.

Det är primärvården som oftast ställer diagnoser inom gruppen "anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress", där bland annat utmattningssyndrom ingår och som kan leda till mycket långa sjukskrivningar.

På Gustavsbergs vårdcentral i Värmdö kommun har man sedan flera år en hög ambitionsnivå i arbetet med psykisk ohälsa. Här jobbar tio psykologer, medan var tredje vårdcentral i Sverige inte har någon alls.

Verksamhetschefen Kersti Ejeby säger att det behövs mer kompetens för att sätta rätt diagnoser och ge rätt behandling - inte minst vad gäller utmattningssyndrom som hon menar är en allt för trubbig diagnos.

– Rusta vårdcentralerna annorlunda vad gäller kompetens att se vad det egentligen handlar om. Man stannar vid den diagnosen och så blir det sjukskrivning. Sjukskrivning kanske inte alls är det som patienten mår bra av, säger verksamhetschefen Kersti Ejeby.