Yrkespaket ska få fler att ta gymnasieexamen

1:55 min

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på kortare yrkespaket. Yrkespaketen ska kunna kompletteras och leda till att fler elever tar en gymnasieexamen och får arbete.

– Vi bedömer att det här kommer att bli en bra möjlighet för de elever som inte blir färdiga med gymnasieexamen vid första försöket, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Ekot.

Andelen elever som efter grundskolan saknar behörighet till ett nationellt program har ökat under lång tid. 2016 var det nästan 17 procent som inte var behöriga till ett nationellt program. De går i stället då på ett introduktionsprogram. Men alltför få av de här eleverna blir behöriga att börja på ett nationellt program. Omkring en tredjedel av alla elever går ut gymnasiet utan en gymnasieexamen.  

– Det är så många ungdomar som går ut med en ofullständig gymnasieexamen. Det är också så många som inte hinner med att ta sin gymnasieexamen när man har kommit till Sverige ganska nyligen. Det är klart att en ung människa som lämnar gymnasiet vill göra det med ett yrkespaket som gör att man har en möjlighet att få ett jobb, säger Anna Ekström.

På introduktionsprogrammen i gymnasieskolan finns en blandad grupp unga. En del elever har haft stora svårigheter i grundskolan och andra har varit en kort tid i Sverige. Yrkespaketen kan vara en alternativ väg in i arbetslivet, Anna Ekström igen:

– Ett exempel som eventuellt skulle kunna komma från Skolverket, och det vet vi alltså ännu inte, det skulle kunna vara vårdbiträde. I de fall när elever inte hinner bli färdiga eller klarar att bli färdiga undersköterskor meddetsamma så skulle man kunna gå ut med ett yrkespaket som eventuellt skulle kunna vara vårdbiträde, säger Anna Ekström.

Längden på dessa yrkespaket, vad säger du om det?

– Här har vi blivit inspirerade av vuxenutbildningen. De här yrkespaketen håller Skolverket redan på att ta fram för vuxenutbildningen, och inom vuxenutbildningen kan det röra sig om ett år ungefär, säger Anna Ekström.