Facket: Grundproblemet är att det fattas allmänläkare

2:24 min

Från fackligt håll känner man delvis igen bilden av att läkare på vårdcentraler stressar så mycket att de blir sjuka. Det ökar trycket på akuten.

– Delvis känner jag igen mig i bilden, säger Gunnar Svärd, ordförande för distriktsläkarföreningen i Dalarna, som är en del av Läkarfacket.

– Grundproblemet är att det fattas specialister i allmänmedicin. Periodvis är det väldigt hög belastning och man räcker inte riktigt till, fortsätter han. 

Men vad kan konsekvenserna för patienterna bli av att läkarna mår dåligt?

– Att de inte får träffa läkare i den omfattning de behöver, och att det skapar oro. Risken är också att man söker akut för något som man skulle kunna klara av på vårdcentralen.