Varför byter bilradion plötsligt kanal?

Hur gör jag om jag vill lyssna på en och samma P4 station när jag reser mellan två städer i olika län?

Visst kan det vara irriterande med dessa eviga ”översökningar” till andra lokalstationer som är en del av Sveriges Radios rikstäckande P4-nät.

För att råda bot på detta problem (på dagtid när P4 sänder lokala program), måste man leta reda på en inställning i din bilradion.

Funktion på bilradion kan "låsa" din kanal

Funktionen kallas LOC, Local, REG, eller Regional. Det finns två valbara lägen för denna funktion: ON eller OFF.

  • Är OFF invalt betraktar mottagaren alla P4-stationer som ett stort sändarnät och översökning tillåts till angränsande lokala P4-stationer.
  • Är däremot inställningen (LOC) ON kommer radion bara att hoppa till de stationer som ingår i den valda lokala stationens sändare.

Tyvärr kan det vara svårt att hitta denna funktion på många mottagare. Titta därför i handboken till mottagaren eller tala med den som sålt mottagaren till dig, om det skulle vara problem med inställningen.