Fultvättar sabbar miljön

0:56 min

Två av tre biltvättar är så kallade fultvättar, där det smutsiga tvättvattnet rinner rakt ut i våra sjöar utan att renas.

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Om du tvättar i ditt garage så hamnar tvättvattnet i reningsverket, som inte är anpassat för biltvättvatten.

– Det är tungmetaller, bensin- och oljerester och tvättkemikalier som är svårt att bryta ner. Om du tvättar på gatan hamnar det i dagvettenbrunnen och till slut når det en sjö, säger Caroline Råberg på Karlstads kommun

I gör-det-själv-tvätthallar och automatiska biltvättar finns det reningsanläggningar som tar hand om det smutsiga vattnet.

Tänk så här när du ska tvätta bilen:

  • Det är allra bästa att tvätta bilen på en biltvätt, där renas vattnet innan det släpps vidare. Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Allra sämst ur miljösynpunkt är det att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten. Då rinner det förorenade tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmsta vattendrag.
  • Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då fastnar skadliga ämnen i det övre jordlagret och föroreningarna kan ofta bindas eller brytas ned. Välj i så fall en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.