Stress bakom häften av sjukskrivningar för psykisk ohälsa

1:30 min

Hälften av de som sjukskrivs för psykisk ohälsa gör det på grund av stressrelaterade sjukdomar som till exempel utmattningssyndrom.

Kersti Ejeby forskar på psykisk ohälsa inom primärvården och hon menar att de skenande sjukskrivningarna kan förklaras av att vårdcentralerna är för dåligt rustade kompetensmässigt och att många av stressdiagnoserna egentligen döljer andra problem.

– Allt ifrån alkoholproblematik, en ångestdiagnos eller en depressionsdiagnos. Det här blir inte bra, för det finns evidensbaserad behandling mot ångest och depression. Sjukskrivning kanske inte över huvud taget är vad patienten mår bra av.

Kersti Ejeby är också verksamhetschef vid Gustavsbergs vårdcentral i Värmdö kommun. Där arbetar tio psykologer för 35 000 listade patienter, att jämföra med var tredje vårdcentral i Sverige som helt saknade psykolog i Psykologförbundets enkät 2015. 

Både i sitt arbete och sin forskning ser Kersti Ejeby att resurser och kompetens är det som krävs för att ge rätt diagnoser och behandling, något som också skulle kunna få ner både mängden och längden på sjukskrivningarna.

– Jag har kämpat i tio år för att landstinget ska förstå att det är så mycket som handlar om psykisk ohälsa i primärvården, och vi har inte tagit höjd för det, säger hon.

– Behovet av insatser för psykisk ohälsa har ökat väldigt snabbt de senaste åren, säger Ing-Marie Wieselgren, samordnare för frågor som rör psykisk hälsa på Sveriges kommuner och landsting.

– Många landsting försöker nu hitta sätt att utveckla arbetet men man har svårt på grund av brist på psykologer och läkare. Det är svårt, även när man vill, att hitta folk som kan bemanna, säger hon.