Läkare hinner inte med sina patienter

3:08 min

Läkare på vårdcentraler har svårt att hinna med och en del funderar på att helt lämna läkaryrket, visar en enkät som Kaliber och P4 Östergötland har gjort.

Enkäten skickades ut till 1300 läkare över hela landet. Närmare 900 har svarat, och två tredjedelar av dem – 609 läkare – tycker att de har fler patienter än de hinner med.

En anledning är att det råder brist på läkare på vårdcentralerna. För Johan Lindström på Lerum vårdcentral innebär det att han har fått fler patienter på sitt ansvar.

– Under arbetsdagen kan jag ofta känna frustration över att jag inte riktigt har koll på läget och ligger jag efter, säger han.

274 av de svarande har funderat på att helt lämna läkaryrket för att arbetsbelastningen är för hög.