Malariavaccin testas i större skala

Det malariavaccin som har blivit godkänt för människor efter kliniska försök ska nu också testas ute i verkligheten 2018.

Det enda malariavaccinet som är godkänt för människor och har testats i kliniska försök ska nu också testas i större skala i tre afrikanska länder.

Det är barn och spädbarn i särskilt malariadrabbade områden i Ghana, Kenya och Malawi som ska få vaccinet, uppger världshälsoorganisationen WHO.

I de kliniska tester som har gjorts har vaccinet inte visat sig vara särskilt effektivt. Men enligt WHO kan det visa sig bli viktigt tillsammans med andra förebyggande åtgärder mot malaria.