Uppsagda brandmän kommer tillbaka

2:00 min

Faran för nedlagda brandstationer i Uppland verkar vara avblåst. De flesta deltidsbrandmän som sagt upp sig har nu valt att komma tillbaka.

En av dem är Mattias Eriksson deltidsbrandman i Skärplinge.

– Man bor ju här själv och man har ju större delen av sin släkt och sina vänner här. Om alla vi slutar blir det inte bra, säger han.

Som P4 Uppland tidigare berättat hotades flera brandstationer i länet med nedläggning på grund av massuppsägningar.

Deltidsbrandmännen – som på många håll är helt bärande för räddningsinsatserna – protesterar mot ett nytt kollektivavtal som skrevs på i höstas, med indragen OB och bilersättning. Nu i månadsskiftet skulle deras uppsägningstid ha gått ut.

Men i elfte timmen verkar många ha ändrat sig. Chefen för Uppsala brandförsvar, Anders Ahlström säger att mer än hälften av de 30 som sagt upp sig där nu kommit tillbaka. Dessutom har man kunnat anställa nya personer. Totalt har man nu bara fem vakanser, säger han.

– Vi är inte riktigt uppe i full bemanning men vi är ganska nära, säger han.

På stationen i Skärplinge var det elva av tolv deltidsbrandmän som hade sagt upp sig.

– Nu ser det ut att bli tio kvar, det vill säga att två slutar, säger Anders Ahlström.

På samma sätt ser det ut på andra håll i länet. Både i Skutskär i Älvkarleby kommun och i Heby, där situationen varit kritisk har flertalet dragit tillbaka hotet om att sluta.

På vissa håll, till exempel i Heby, har brandmännen erbjudits vissa förbättringar av ersättningarna vid sidan om kollektivavtalet. Men i den stora del av länet som täcks av Uppsala brandförsvar är situationen oförändrad. Trots det har alltså de flesta nu dragit tillbaka sina uppsägningar.

Mattias Eriksson, deltidsbrandman i Skärplinge, säger att det var känslan av ansvar för bygden som till slut vägde över.

– Det är svårt att hitta folk som ställer upp på det här. Man får väl fortsätta ett tag till, så får vi se vad som händer. Vi måste ha en räddningstjänst i Skärplinge, så är det bara, säger han.