Personcentrerad vård ska ge kortare vårdtider

0:57 min

Just nu införs så kallad personcentrerad vård och för att kunna ge den måste personalen lyssna och samarbeta bättre.

All vård i Västra Götaland ska utgå från patienten och just den personens särskilda behov och verklighet.

Nyligen samlades nästan alla av de 14 förändringsledarna i regionen som ska se till att man ändrar förhållningssättet till patienterna såväl inom primärvården, tandvården som på sjukhusen.

På en hjärtintensivavdelning och en allmänmedicinavdelning på SU Östra jobbar man redan så, berättar biträdande verksamheteschefen Malin Liljevall:

 – Om vi kommer överens med patienten om vården så kortar vi vårdtider, säger hon, det tjänar alla på.

 Varför blir vårdtiderna kortare?

- Tidigare har vi arbetat i olika spår inom vården men nu måste personalen samarbeta bättre med patienter och närstående.

 Genom att redan från början ringa in patientens hela situation så kan man ungefär räkna ut hur lång vårdtiden blir.

 Då kan kanske patienten, närstående, primärvård och kommunen börja rigga för hemgåendet direkt, säger Malin Liljevall.