Personcentrerad vård

Psykosvården mindre våldsam med nytt sätt att lyssna på patienter

1:11 min

Sakta håller slutenpsykiatrin på att förändra sitt arbetssätt. Även bland de svårast sjuka, de med psykoser, håller man på att införa personcentrerad vård.

Man gör det genom att på ett helt annat sätt lyssna på patienterna och se hela deras person och kapacitet.

Så har man börjat arbeta på de fyra psykosavdelningarna på SU - Mölndal.

Det blir mindre krig när vi samarbetar och pratar samma språk

Det har på sitt sätt blivit enklare för psykiatrikern och överläkaren i Mölndal, Mats Gustafson att arbeta som har 30 års erfarenhet av patienter med psykossjukdomar.

– Jag har haft patienter som sagt: så har aldrig någon doktor pratat med mig förut. Det har blivit ett helt annat samtalsklimat och det har blivit lättare att samarbeta, säger Mats Gustafson.

Och genom att även känna till patientens övriga liv kan man ta fram den kapacitet hen ändå har.

Blivande specialistsjuksköterskan i psykiatri och sektionsledaren Beatrice Adriansson Carlsson säger att det blivit lugnare och mindre våld när patienterna känner sig lyssnade på. De slipper numer också en radda sjukhusregler.

– Alla rutiner, som vi svarar "det är så vi gör här " de har vi tagit bort som att inte få ta emot besök före klockan 12, inte få dricka kaffe efter klockan 16 eller att bara få ha en kudde. Det blir mindre krig när vi samarbetar och pratar samma språk, säger Beatrice Adriansson Carlsson.

Vad har det fått för effekt på patienterna?

– De har inte lika ont av att vara tvångsvårdade och de mår lite bättre när de inte har hundra andra irritationsmoment säger Beatrice Adriansson Carlsson.