Personcentrerad vård

Njursjuk: Sjukvården ser mig som expert på min sjukdom

1:47 min

 Håkan Hedman har varit njursjuk sedan barndomen - 1985 fick han en njure transplanterad men drabbas ibland av infektioner. Han upplever en stor skillnad med personcentrerad vård.

När man inom vården pratar personcentrerad vård är det patientens berättelse man utgår ifrån. Håkan Hedman gillar ankomstsamtalet där man tog reda på varför han sökt vård.

- På avdelningen på SU Östra där jag hamnade  jobbar man strukturerat. Jag berättade min historia en gång och sedan fanns den dokumenterad och jag slapp upprepa mig.

-Vi planerade vården tillsammans och jag kunde komma hem en dag tidigare.

Håkan fick papper på allt sina värden, allt de kommit överens om angående vården på sjukhuset och tiden därefter. Man gjorde en vårdplan.

Sedan sommaren 2016 kan invånare i Västra Götaland för övrigt läsa sin journal på nätet. Men på Östra fick han texten i handen innan den dök upp i journalen.  

- Jag känner mig som en likvärdig partner Särskilt vi kroniker är experter på vår sjukdom och hur den är att leva med den.

Och den erfarenheten tas tillvara.

Senast han var på en vanlig avdelning fick han nästan ingen information.

Håkan Hedman är ordförande för Njurförbundet och tycker att egenvården är viktig. Förbundet anser att fler skulle kunna göra dialys hemma. Idag görs det endast av 4 procent av dialyspatienterna men det skulle kunna göras av 10 procent har förbundet räknat ut.

Ännu fler skulle med ringa hjälp klara av sin dialys på sjukhus, tror han.