Brexit: Motsättningarna hårdnar

2:00 min

I Storbritannien hårdnar nu motsättningarna inför nyvalet den 8 juni. Oppositionspartiet Labour har i dag sagt, att de kommer att upphäva premiärminister Theresa Mays planer på hur landet ska lämna EU.

I stället slår de fast en helt annan förhandlingsstrategi, där målet är att Storbritannien ska vara kvar i den inre marknaden och EU:s tullunion.

– Det Labour kommer att göra om vi vinner nyvalet, är att skrota Theresa Mays förhandlingsutgångspunkter. Och istället sätta upp egna nya mål, sa Keir Starmer under ett tal i London i dag.

Han är Labours skuggminister för Brexit.

Det står allt mer klart, att det kommande nyvalet till parlamentet kommer att bli ett slags Brexit-val, där partierna publicerar valplattformar med stor tyngdpunkt på landets framtid inom eller utanför EU.


Enligt Keir Starmer är den största skillnaden mellan Labours och Theresa Mays utgångspunkter inför förhandlingarna att Labour vill behålla tillgången till EU:s inre marknad och tullunionen.

– Om det ska ske genom justerade villkor, eller genom ett nytt avtal, är en senare fråga, sa Starmer.

– Fyrtiofyra procent av den brittiska exporten går till EU-länder, påpekade han. Den får inte äventyras.


Theresa May har sagt att medlemskap i den inre marknaden inte är möjligt, eftersom det skulle försvåra möjligheterna för landet att kontrollera invandringen från andra EU-länder.

Starmer sa också, att en Labourregering omgående och ensidigt tänker meddela, att alla EU-medborgare som i dag bor i Storbritannien får stanna kvar även efter ett EU-utträde.

Theresa May har sagt att ett sådant beslut inte kan fattas, innan det är klart om britter i andra EU-länder också får stanna kvar.


Starmer sa också, att en Labourregering kommer att låta parlamentet få en avgörande roll när förhandlingsresultatet är klart. Parlamentet ska kunna underkänna avtalet o skicka tillbaka förhandlarna till förhandlingsbordet.

Theresa May har sagt att det enda som parlamentet ska få rösta om är om avtalet ska godkännas, eller om Storbritannien ska lämna EU utan något avtal alls.