Varannan svensk vill ta emot färre flyktingar

1:46 min

En ny kartläggning av svenska folkets attityder visar att 52 procent vill ta emot färre flyktingar framöver.

– Flyktingopinionen i Sverige har blivit mer restriktiv under senaste året, det ser vi i SOM-undersökningen, andelen svenskar som tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar har ökat från 40 procent ända upp till 52 procent, konstaterar Henrik Ekengren Oscarsson, professor vid Göteborgs universitet.

Mätningen gjordes hösten 2016 och jämförs med samma tid 2015, under den tiden har politiken kring migrationen svängt.

– Mätningarna är gjorda före och efter den stora migrationspolitiska förändringar, så vi kopplar ihop det med det, att ta emot färre flyktingar har blivit officiell sjösatt regeringspolitik i Sverige och svenska folket följer sina ledare, de signaler de ger, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

De som har ändrat inställning mest hittar man bland moderaternas sympatisörer, där ser man en kraftig opinionsförskjutning: 2015 tyckte 42 procent att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar, 2016 hade det ökat till 64 procent bland sympatisörer till moderaterna.

Det man också ser i årets SOM-mätning är att politiken inte längre bara handlar om det vanliga vänster höger perspektivet, utan att migrationsfrågorna innebär en ny dimension.

– Vi ser en förhöjd konfliktnivå i svensk politik som traditionellt handlat om fördelningspolitik där det handlat om skatter och offentlig sektor, det som tillkommer nu är frågor som handlar om identiet, mångkultur, globalisering, internationalisering, tydligast uttryckt i väldigt stora skillnader mellan grupper när det gäller inställning till invandring och flyktingmottagning till exempel, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

SOM-undersökningarna har genomförts av SOM-institutet sedan 1986. Denna undersökning skickades till 20 400 slumpmässigt utvalda personer, 51 procent svarade. 

Andelen positiva till förslaget att ta emot färre flyktingar bland partiernas sympatisörer i procent 2016 (2015)

V 18 (13)
S 42 (29)
C 34 (26)
L 41 (30)
M 64 (42)
KD 53 (40)
SD 96 (93)
MP 17 (13)
FI 18 (17)
Alla 52 (40)

Källa SOM-institutet Göteborgs Universitet