Kräver att försvaret kartlägger PFAS-gifter vid Vättern

1:19 min

Efter senaste tidens uppmärksamhet kring läckage av giftigt släckskum i Ronneby kräver Aktion Rädda Vättern att försvaret agerar när det gäller eventuellt läckage till Vättern från Karlsborg.

Aktionsgruppens Christer Haagman menar att utsläppen av så kallade PFAS-ämnen måste tas på allvar:

– Röding, sik och öring innehåller förhöjda halter av PFAS-ämnen, det visar mätningar från 2012, och det indikerar att det varit utsläpp.

Sveriges Radio berättade nyligen om det som kallats den största miljöskandalen någonsin när försvarets brandsläckskum förgiftade dricksvattnet i Ronneby kommun för tusentals invånare.

 Brandövningar vid flygflottiljen i Kallinge i Blekinge ledde till att dricksvattnet för 5 000 personer stängdes av när prover visade för höga halter av PFAS i blodet hos vuxna och barn. 

PFAS-ämnen finns inte bara i brandskum utan  i en mängd olika produkter, t ex kosmetika och träningskläder. Efter dricksvattenskandalen i Blekinge visar en kartläggning på många, nya tänkbara källor till utsläpp.

Kring flygplatsen i Karlsborg har samma skum använts, och i en rapport från 2015 berättas att PFAS-ämnen hittats i grundvattnet både i nya och gamla brandövningsområdet.
PFAS-ämnen betraktas som cancerframkallande och kan i princip inte brytas ned. Aktionsgruppen vill att Försvarsmakten agerar för att skydda dricksvattnet i Vättern:

– För det första vill vi att de genomför undersökningen fullt ut och kommer fram med ett åtgärdsprogram så att läckaget upphör. För det andra anser vi att man inte ska öva med det här brandsläckskummet tills man antingen hittar en annan plats eller byter ut det mot skum som inte innehåller den här typen av gifter, säger Christer Haagman.

I Ronneby har giftskandalen lett till att 170 personer stämmer vattenverket för att ha levererat giftigt vatten. Just vem som har det juridiska ansvaret för utsläppen - försvaret eller någon annan - är inte helt enkelt att svara på.

I artikeln här intill kan du läsa frågor och svar från försvarets miljötillsynsenhet om PFAS-läckaget i Karlsborg.