Asylförslag: Länder ska kunna köpa sig fria

1:48 min

EU-ländernas ambassadörer i Bryssel har idag på morgonen diskuterat ett nytt kompromissförslag om den framtida asylpolitiken som EU:s ordförandeland Malta hoppas ska överbrygga motsättningarna.

Den stora flyktingkrisen 2015 skapade stor splittring i EU. Grekland och Italien, Tyskland och Sverige som tog emot flest flyktingar, vädjade till övriga EU om solidaritet. Samtidigt som flera östeuropeiska länder med Ungern och Polen i spetsen sa blankt nej till att EU-länderna ska ta gemensamt ansvar.

Men nu har EU:s nuvarande ordförandeland Malta lagt fram ett informellt kompromissförslag som idag har diskutrerats i Bryssel.

Enligt förslaget ska motsträviga länder delvis kunna slippa ta sitt ansvar och istället betala motsvarande 600 000 kronor till EU per asylsökande. Varje land tilldelas en kvot, och är skyldig att ta emot minst hälften innan man på det här sättet kan köpa sig fri. Länder som tvärtemot accepterar att mot fler än den tilldelade kvoten får motsvarande summa pengar från EU.

För att få med länderna i Östeuropa på förslaget föreslås en infasningsperiod på tre år, och EU ska dessutom sätta ett tak för det totala antalet asylsökande som ska omfördelas. Här har siffran 200 000 nämnts.

När taket nåtts, och EU står inför en massflyktsituation ska en ny krismekanism triggas igång. Förhoppningen är att EU ska kunna upprätta läger i länder i Nordafrika dit asylsökande ska kunna skickas utan att först ha fått en asylprövning i Europa, på samma sätt som idag sker med Turkiet.

Men det är osäkert om det nya förslaget kommer att leva vidare. Än så länge har bara 17 000 av beslutade över 100 000 asylsökande omfördelats från Grekland och Italien till övriga EU, vilket visar på svårigheterna att få länder att ställa upp. Och än så länge har heller inga länder i Nordafrika varit beredda att samarbeta med EU.