Personaltätheten hotas på Karlstads skolor

1:13 min

Ett blogginlägg med rubriken "Solen har gått i moln i Karlstad" cirkulerar just nu i sociala medier - och det är en mörk bild som Tankesmedjan Balans målar upp av de närmaste åren för skolan i Karlstads kommun.

– Nästa år är det tänkt att Karlstads förskolor och skolor ska få 57 miljoner kronor mer. Men när förvaltningen räknar på det ser de att de dessutom skulle behöva 29 miljoner bara för att klara pris- och löneökningar nästa år och sedan 44 miljoner till för att göra de satsningar som man vet måste göras och sedan skulle man helst vilja hitta 45 miljoner till för att kunna minska barngrupperna och få fler lärare, säger Åsa Plesner på tankesmedjan Balans. 

Översatt i tjänster skulle neddragningarna motsvara 55 tjänster, främst lärartjänster på mellan-och högstadiet, men Niklas Wikström, ordförande för barn- och ungdomsnämnden hoppas på att så inte blir fallet.

– Det går ju att göra effektiviseringar genom att lägga ner verksamheter eller man kan välja att inte nyanställa till exempel och då blir det försämringar i personaltätheten men vi vill verkligen inte det. Jag tror och hoppas att vi kommer få extra medel som vi fått genom åren, säger Niklas Wikström, ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

De som driver tankesmedjan vill bidra till att den arbetsrelaterade psykiska ohälsan minskar inom välfärdsyrkena - bland annat skolan.