De första amerikanerna kan ha levt för 130 000 år sedan

1:15 min

De första människorna i Nordamerika kan ha kommit dit mer än 100 000 år tidigare än vad forskarna har trott.

Paleontologer har gjort åldersdateringar av sedan tidigare framgrävda mastodontben i Kalifornien. Den utdöda mastodonten var ett elefantdjur, och de 130 000 år gamla benen verkar ha slagits sönder av människotillverkade verktyg. Kanske var det för att komma åt benmärgen.

Jan Apel är arkeolog vid Lunds universitet och berättar att de mest vedertagna bevisen för människor i Nordamerika är mellan 14 000 och 15 000 år gamla. De nya fynden är alltså betydligt äldre än så.

– Det här är någonting helt annat. Det här är ju över 100 000 år äldre.

Det är inte ens säkert om de var moderna människor i form av Homo sapiens eller någon annan människoart.

– Av de människotyper man känner till från den här tiden skulle det kunna vara neandertalare. Det skulle också kunna vara denisovamänniskor som är en släkting till neandertalarna. Men det skulle också kunna vara Homo erectus.

Han säger att det vore intressant att få reda på vad det här rör sig om med tanke på vår förståelse av människans utvecklingshistoria.

– Om det till exempel skulle röra sig om moderna människor har vi plötsligt ytterligare tecken som tyder på att man tog sig från Afrika mycket tidigare än vi har trott hittills.

Men någon särskild art det skulle kunna röra sig om ifall det verkligen funnits människor för så här längesedan i Nordamerika vill Jan Apel inte gissa på.

– Man behöver helt enkelt mer data tror jag för att förstå vad det här är frågan om.

Fler bevis skulle till exempel kunna vara ben ifrån människorna själva eller att man lyckas göra en åldersdatering av det berglager som mastodontbenen har grävts fram ifrån.

Referens: Steven R. Holen et al. A 130,000-year-old archaeological site in southern California, USA. Nature 26 april 2017. DOI: 10.1038/nature22065