EU-förslaget: Betald föräldraledighet och fyra pappamånader

1:49 min

EU-kommissionen vill höja ambitionsnivån på det sociala området i EU. Och i dag presenterades förslag om betald föräldraledighet och fyra öronmärkta pappamånader.

– Föräldrar ska få fyra månaders betald ledighet vardera fram tills barnet fyller tolv år, sade EU:s jämställdhetskommissisonär Vera Jurova på en presskonferens i Bryssel i dag.

Ersättningen ska uppgå till motsvarande sjukpenning, och månaderna kan inte överlåtas mellan föräldrarna.

I Sverige har vi i dag tre öronmärkta månader per förälder. Enligt förslaget ska pappor också få rätt att stanna hemma i tio dagar i samband med barnets födelse, och fram till barnet fyller tolv år ska föräldrarna ha rätt till flexibla arbetstider, att arbeta deltid, eller arbeta hemifrån, för att få familj och jobb att fungera.

Varje anställd ska också ha rätt till fem dagars ersättning per år för vård av anhörig. Syftet är att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden, i dag är kvinnor underrepresenterade, enligt Vera Jurova.

– Bara 65 procent av kvinnorna förvärvsarbetar, jämfört med 75 procent av männen, och betydligt fler kvinnor lever i fattigdom.

Men frågan är hur förslaget kommer att tas emot. Ett tidigare förslag om mammaledighet tvingades Kommissionen dra tillbaka på grund av motstånd från medlemsländerna som anser att det här är en nationell angelägenhet sm EU inte ska lägga sig i.

Förslaget är ett första steg i en ökad satsning på social trygghet och rättvisa arbetsvillkor inom EU.

Kommissionen har också presenterat en så kallad social stadga med 20 sociala rättigheter, alltifrån rätt till utbildning, garanterad minimilön , rätt till a-kassa och sjukersättning och rätt till vård och omsorg.

Rättigheterna är inte bindande, men ska uppmuntra medlemsländerna att göra mer. Varje år ska EU-kommisisonen också granska och redovisa hur medlemsländerna uppnår vissa sociala mål, som att färre ungdomar ska hoppa av gymnasiet, fler kvinnor ska komma ut på arbetsmarknaden, och färre ska riskera fattigdom och social utslagning.

– Det handlar om att förhindra en fortsatt kapplöpning nedåt mot allt sämre sociala villkor och i stället uppmuntra ökad social trygghet, sa Vera Jurova.

Här hemma välkomnar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson EU-kommissionens plan för det sociala området. Men hon vill inte lova att det kommer att bli en fjärde pappamånad i Sverige.