Svenska regeringen förbereder sig inför franska valutgången

1:23 min

Den svenska regeringen har tillsatt en särskild arbetsgrupp med ledande politiska tjänstemän inom regeringskansliet för att utreda och förbereda inför valutgången av presidentvalet i Frankrike nästa söndag.

Orsaken är helt enkelt att förberedelserna och planeringen var för dålig när det gällde resultatet från den brittiska folkomröstningen i somras om ett framtida brittiskt EU-medlemskap.

– Det hade förmodligen varit bättre för både EU och Storbritannien om man hade haft förberedelser för hur det skulle gå med ett negativt utslag än som nu när man bara var helt oförberedd, säger Ann Linde, Sveriges EU-minister.

I samband med dagens Europaministermöte i Luxemburg berättar hon att man nu har olika tjänstepersoner från olika departement som tittar på vad som skulle hända med EU vid olika utfall i det franska presidentvalet.

– Det har gjort att hela processen har försenats och att man fortfarande inte har tänkt igenom alla delar av vad det kommer att innebära, ingen regering vill hamna i den situationen, säger hon.

Ann Linde anser alltså att förberedelserna, både för svensk del, och totalt sett inom EU, helt enkelt var för dåliga när valutgången i Storbritannien blev tydlig tidigt på den svenska midsommaraftonen i fjol.

Planeringen för ett brittiskt nej var alltså för dålig och det ska inte upprepas. Det är därför som, för svensk del, ledande politiska tjänstemän inom regeringen tillsammans nu analyserar och utreder vad en seger för Marine Le Pen respektive Emmanuel Macron skulle betyda för Sverige och för EU på en rad olika områden.

Vid dagens möte med Europaministrarna i Luxemburg, som hölls inför lördagens toppmöte i Bryssel, om förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, blev det annars tydligt att EU i förhandlingarna kommer att lyfta fram frågan om rättigheterna för de dryga två miljoner EU-medborgare som just nu finns i Storbritannien.