Ny strategi ska få fler att välja cykeln

1:54 min

Regeringen vill satsa 75 miljoner kronor i år för att öka trafiksäkerheten underlätta för cyklister.

– Regeringen vill se att fler cyklar. Vi vill att cyklingen ska få en tydligare plats i transportsystemet. Vi vet att cykling bidrar till ökad folkhälsa, minskad klimatpåverkan, bättre platsutnyttjande i städer. Så det finns många goda skäl till att underlätta för fler att välja cykeln, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Samtidigt som cykelstrategin presenteras föreslår regeringen en rad ändringar i trafikreglerna.

Bland annat ska cyklister kunna cykla på 50-vägar även om det finns en cykelbana bredvid. Man vill göra det möjligt att inrätta cykelgator, där bilisterna måste anpassa hastighet efter cyklisterna. Och man vill göra det möjligt för cyklister att svänga till höger mot rött.

Så här svarar infrastrukturministern på frågan om sådana regeländringar inte kan minska trafiksäkerheten.

– Det är en sak som diskuteras mycket, att man traditionellt har planerat mycket med bilen som utgångspunkt. Så det blir också en diskussion hur man framöver planerar för att cykeln och oskyddade trafikanter generellt ska vara mer i fokus. Hur man utformar olika typer av trafikmiljöer för att de ska vara säkra. Regelverk, utformning och vanor behöver gå hand i hand. Det är därför det är så viktigt att ha ett brett anslag på strategin, säger Anna Johansson.

En utredning ska ta reda på varför cyklandet minskat hos unga. Samtidigt menar regeringen att nyanlända och andra utrikesfödda kan ha behov att lära sig att cykla.

– Det har varit en hel del initiativ redan runt om i landet där frivilligorganisationer och föreningar har haft cykelskolor för nyanlända, som varit både ett sätt att integreras i lokalsamhället och ett sätt att ta sig fram på ett bra sätt. Vi vill gärna medverka till att fler får den möjligheten.