Lördag 29 april 2017

Naturens rättigheter - en kråkvinkel

4:00 min

Floderna Yamuna och Ganges har fått juridiska rättigheter. I Ecuador har naturens rätt skrivits in i lagstiftningen och FN utreder hur vi skulle kunna tänka kring naturens rättigheter och koppla ihop det med mänskliga rättigheter.

Det här funderar Jenny Berntson Djurvall på i kråkvinkeln. Vad skulle hända om Östesjön fick juridiska rättigheter?