Hur arga barn kan lära sig att tröstäta

Barn och föräldrar påverkar varandra när det gäller att använda mat för att dämpa jobbiga och negativa känslor hos barnen, enligt en norsk studie.

Forskare i Norge och England har följt 800 norska barn från fyraårsåldern till tioårsåldern.

I sin studie visar de att barn med föräldrar som gärna använder mat för att lugna ner dem, får en ökad risk att själva ta till tröstätande när de växer upp.

Men det kan också fungera tvärtom. Alltså att barn som lättare blir lugna av mat kan få sina föräldrar att mer gärna ge mat till dem när de blir upprörda

Att förstå vad som kan öka risken för ett känslostyrt ätande är viktigt eftersom det kan leda till övervikt och ökad risk för ätstörningar, enligt forskarna.

Men de påpekar också att man ska vara försiktig med att dra generella slutsatser till andra länder som har en mer blandad utbildningsnivå i befolkningen och kanske matvanor än i Norge

Referens: Silje Steinsbekk et al. Emotional Feeding and Emotional Eating: Reciprocal Processes and the Influence of Negative Affectivity. Child Development 25 april 2017. DOI: 10.1111/cdev.12756