Gravar från vikingatiden undersöks i Oppeby

2:14 min

Just nu gräver arkeologer vid Oppeby i Nyköping för att inspektera ett gravfält från vikingatiden.

 — Vi tror att gravfältet är från Vikingatiden. Vi har gravar från både hedniska perioden, alltså innan man blev kristen men även från den kristna perioden. Det gör att detta blir en jätteviktig plats, berättar Johan Runar.

För tillfället gräver arkeologer för fullt vid gamla Arla-området i Nyköping. Där planerar företaget Kilenkrysset att bygga över 500 lägenheter så ifjol gjordes en arkeologisk förundersökning. Den visade att området kan vara väldigt intressant ur ett historiskt perspektiv.

En av gravarna täcktes förut med en sandhög. Högen är nu borttagen och man har lyckas att komma under den första sanden.

— Det som är extra speciellt med den här graven är att det finns en möjlighet att det rör sig både om en brandgrav och en skelettgrav, säger Johan.

Först har det varit en brandgrav, eller något som involverat eld. Senare har man återkommit till den här platsen och grävt ner den här skelettgraven och till sist grävt upp en stor sandkulle över.

Varför ser det ut så?

— Under den hedniska tiden så kremerade man den döde med tillhörigheter som ska med till dödsriket. Men under kristen tid börjar man tro på återuppståndelsen och att de fysiska kvarlevorna återuppstå, och då måste kroppen bevaras.

Innan lägenheter byggs på platsen ska dokumentation göras inför framtiden. En tidigare förundersökning har lett till fynd så som benrester, gravhögar, keramik och knivar.