Gode män planerar att bli människosmugglare

1:34 min

Många ensamkommande i Kalmar län riskerar utvisning. Vissa gode män till dem gör sig redo för att gömma eller smuggla ut ungdomar om det definitiva beslutet kommer.

För många av de Kalmar länsbor som har engagerat sig i ensamkommande flyktingbarn har bilden av Sverige som ett land där människor behandlas lika ändrats.

Och flera av dem tänker inte acceptera ett utvisningsbeslut för sina skyddslingar. I stället planerar de för att gömma ungdomarna, eller smuggla ut dem ur Sverige.

– Vi gömmer dem eller hjälper dem till ett annat EU-land om det skulle behövas, säger en kvinna som är god man och som vi kan kalla för Susanne.

– Och får de uppehållstillstånd där kan de komma hit och hälsa på.

Vi gömmer dem eller hjälper dem till ett annat EU-land om det skulle behövas.

Det finns drygt 500 ensamkommande i Kalmar län, och de som Susanne hjälper ska utvisas till Afghanistan. De har knappt varit i landet eftersom deras familjer flydde till Iran när de var små.

De har inga kontakter och tillhör dessutom folkslaget hazarer som har det extra svårt i Afghanistan. Det är dessutom så oroligt i landet att svenskar avråds från att resa dit.

– Om svenskar avråds från att åka till Afghanistan ska pojkarna inte dit heller, säger Susanne bestämt.

Gäller tusentals unga

Migrationsverket menar ändå att det är säkert i en del områden för vissa personer. Myndigheten planerar att skicka tusentals unga som har varit i Sverige länge till Afghanistan.  

Massor av gode män sitter därför i samma sits som Susanne - Monika i Kalmar län är en av dem och hennes pojke bor också hos henne.

– Vi gör allt vi kan för att han inte ska komma till det där eländet. Det finns inte i vår värld att han inte ska få stanna här, säger hon.

För att Monikas pojke ska få större chans att stanna har hon betalat två medicinska åldersbedömningar åt honom. Båda visar att han är under 18 år vilket skulle göra det enklare för honom att få asyl i Sverige. Men Migrationsverket bortsåg från bedömningarna och från annan information om pojken.

– Fem lärare intygade också hans ålder. Att svenska myndigheter bara kan göra så, bara bestämma en ålder, säger Monika.

Det här sättet att ändra åldrar har fått mycket kritik, bland annat från JO. Migrationsverket har medgett att systemet har brister och ska åtgärda detta.

Förhalar processen

Men det har ingen större betydelse för den situation som Susanne och Monika är i. Nu är sista utvägen att gömma pojkarna eller bli kriminella och smuggla ut pojkarna, men Susanne provar en annan taktik först:

– Det handlar mycket om att vinna tid, att förhala processen. Och kanske hoppas på att lagar hinner ändras, säger hon.

Susanne och Monika heter egentligen något annat.