P4 Värmland granskar moskébygget

Koppling mellan salafister och islamiska kulturföreningen

10 min

Islamiska kulturföreningen som vill bygga en moské på Rud i Karlstad har flera gånger låtit salafistiska imamer predika i deras nuvarande lokaler på Kronoparken.

Salafismen är den bokstavstrogna inriktning av sunni-islam som råder i bland annat Saudiarabien. Rörelsen är kontroversiell, också bland andra muslimer.

– De betraktas som väldigt intoleranta fundamentalister av det enkla skälet att de avvisar alla andra tolkningstraditioner av Islam som avvikelser, och framställer sin egen som den enda rätta och sanna tolkningen. De ser till exempel shia-muslimer som avfällingar, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi vid Uppsala universitet.

P4 Värmlands granskning visar att flera imamer som utbildats i Saudiarabien talat i Karlstad. Ett exempel är en föreläsning som arrangerades av en lokal salafistgrupp i en lokal som de hyrt av en bostadsrättsförening på Bellevue.  En saudiutbildad salafist höll där föreläsningen "Den exemplariska kvinnan", som uppmanar muslimska kvinnor att lyda sina män utan att säga emot:

"Hon får inte gå ut utan hans tillåtelse, för han har den rollen att vara en ledare", sägs det i föreläsningen som ligger på en salafistisk websida, samt att "den första och främsta plikten för en kvinna är att hon värnar mannens sexuella rätt, eller rätten mannen har när han kallar henne till sin bädd".

Salafismens syn på könsroller skiljer sig markant från den lagstadgade jämställdheten i Sverige:

– Den utgår från ett bokstavstroget och patriarkalt perspektiv. Kvinnan ska begränsas till hemmets sfär och mannen ska vara förmyndare för kvinnan, förklarar Mohammad Fazlhashemi.

Den lokala salafistgruppen i Karlstad har på sin Facebook-sida bjudit in till föreläsningar i moskén på Kronoparken. I december 2016 arrangerade de en föreläsning på Bibliotekshuset, med imamen Abdul Wadud som också utbildats i Saudiarabien. Abdul Wadud uppmärksammades i SVT:s Uppdrag granskning när han inför dold kamera avrådde en misshandlad kvinna från att polisanmäla sin man. Samme imam har predikat flera gånger i moskén på Kronoparken.

HÄR kan du ta del av alla inslag i vår granskning.

Bloggaren Mohamed Omar i Uppsala är före detta islamist, men nu aktiv motståndare till fundamentalistisk islam. På sin blogg har han den senaste tiden uppmärksammat Islamiska kulturföreningen i Karlstad och studerat deras föreläsningar i moskén som ligger på nätet. Han menar att valet av predikanter tyder på att det är en salafistisk inriktning av islam som kommer råda i den nya moskén som föreningen vill bygga på Rud.

– Om de inte själva var salafister skulle jag tycka att det var märkligt att de bjöd in salafister, och som jag upplever när jag ser de här videorna är att de behandlar dem som lärare. Då tycker jag det är sannolikt att den moskén representerar en sån riktning, säger Mohamed Omar.

Och han får till viss del medhåll av Mohammad Fazlhashemi:

– Det går inte att bortse ifrån det, för hade man inte haft den riktningen hade man helst inte bjudit in salafistiska predikanter. Men det kan också vara en ekonomisk fråga och det är här problemen med den interna missionen finns. Det finns starka intressen från Saudiarabien att missionera så mycket som det går, påpekar Mohammad Fazlhashemi.

Islamiska kulturföreningens talesperson Rauf Ahmadi har inte velat ställa upp på en intervju för P4 Värmland för att klargöra vilken inriktning av islam som islamiska kulturföreningen följer.

P4 Värmland har också kontaktat Abdul Wadud för att höra hur han ställer sig till benämningen salafist. Han svarar i ett mail att han "följer klassisk sunnitisk tradition och arbetar aktivt mot all form av extremism. Så om ni med salafist menar nån form av extremism så nej. Men om ni med salafist menar traditionell muslim så ja".

Ytterligare exempel på imamer som talat i moskén på Kronoparken och som anses stå för en salafistisk inriktning av Islam är Moosa Assal och Bilal Borchali, även kallad SMS-Bilal. I sin föreläsning "Ungdomarnas ansvar" uppmuntrar den senare muslimer att vakta på varandras religiösa moral. Om inte, menar Borchali i föreläsningen, kommer Gud att straffa dem, som han straffat judarna. "Varför förbannade han dem, israeliterna? Vad gjorde de för fel? Jo, de förbjöd inte varandra att göra dåliga saker" säger Bilal Borchali i föreläsningen. I en annan föreläsning i moskén på Kronoparken uppmanar han de församlade männen att skänka pengar till muslimerna i Burma, eftersom de är så fattiga att kvinnorna "inte ens kan täcka sig till 100 procent".

P4 Värmlands granskning visar inte att någon av de inbjudna predikanterna varit våldsbejakande. Tvärtom har flera av dem, som exempelvis Abdul Wadud, tagit avstånd från jihadistisk terrorism.

Därför granskar P4 Värmland moskébygget.