Uppsalaforskare skyldiga till oredlighet

11 min

En studie om att fiskyngel äter mikroplast innehåller så allvarliga brister att den bör återkallas från Science, där den publicerats. Det anser Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning.

Expertgruppen anser att två forskare på Uppsala universitet gjort sig skyldiga till oredlighet. Det handlar om en uppmärksammad studie från förra året som handlar om att abborryngel tycks föredra att äta mikroplast framför riktig fiskmat.

Efter att externa forskare kommit med kritik tillsattes en utredning av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp som idag kom med ett yttrande. Forskarna har i flera fall gjort sig skyldiga till oredlighet. 

– Det allvarligaste är avsaknaden av originaldata, säger Jörgen Svidén, kanslichef på Centrala etikprövningsnämnden.

En av forskarna bakom studien säger i en kommentar till Vetenskapsradion att han är kritisk till yttrandet.

– Jag är väldigt kritisk. Det har tagit väldigt lång tid, tio månader. Ingen ska behöva vara utsatt för oredlighet i tio månader utan att få ett besked, säger han. 

Studien publicerades i tidskriften Science förra året. Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp skriver i sitt yttrande att det är anmärkningsvärt att artikeln accepterats.

Yttrandet överlämnas nu till Uppsala universitet som i sin tur tar ett beslut i ärendet.