Vitrysk oljesmuggling

Bakgrund: Vem är Andrei Molchan?

Vad vet vi om mannen som visat dokument om oljesmuggling och korruption i Vitryssland?

Andrei Molchan är en före detta KGB-agent från staden Vitebsk i norra Vitryssland. 

Från hans militärbok framgick att han anställdes av KGB 2000 och att han jobbade där tills han avskedades i juni 2010. Han hade då majors grad. I Sverige har Migrationsverket tagit del av hans militärbok och anser att hans identitet är styrkt, liksom att han jobbat på KGB

Vad har Molchan jobbat med? 

Han hävdar själv att han är ekonom och började sin yrkesbana på vitryska Skatteverket där han blev rekryterad till KGB. På KGB säger han att han arbetat som rekryterare av andra agenter samt med utredningar av främst ekonomisk karaktär, inom energiområdet samt militära samarbeten. Han hade en yttre tjänst. Det vill säga att han höll förhör med misstänkta och bedrev utredningar. 

Tortyr förekommer som en förhörsmetod inom KGB. Vad vet Molchan om det? 

Andrei Molchan hävdar bestämt att han aldrig torterat någon. Han bekräftar att det förekommer tortyr och hävdar att han själv blivit misshandlad och torterad av KGB och polisen efter att han enligt egen uppgift vägrat lyda order. Dessa uppgifter kan vi inte kontrollera. 

Varför blev Andrei Molchan avskedad? 

Han hävdar själv att han blev avskedad efter att ha vägrat lyda en order. Han blev tillsammans med tre andra beordrad att grovt misshandla en oppositionsledare men vägrade. 

Den formella grunden för avsked framgår inte av hans militärbok. Det står dock att han inte längre är betrodd att hantera statshemligheter.

Hur har han kommit över dokumenten om oljesmugglingen? 

Molchan säger att det var han som initierade utredningen via en källa. Utredningsarbetet bedrevs främst av tullmyndigheten. I samband med att han fick en order att skicka in alla dokument till huvudkontoret i Minsk kopierade han dem. Han sparade även vissa originalhandlingar. 

Varför är Molchan i Sverige? 

Andrei Molchan hävdar att han hotats av sin chef i samband med att han vägrade lyda ordern att misshandla en oppositionell. Han sa då att han skulle offentliggöra dokument om något hände honom. Han hävdar att han därefter under två års tid upprepade gånger misshandlats innan han hösten 2012 flydde till Sverige. Vi har inte kunnat kontrollera om misshandeln inträffat på det sätt Molchan beskriver.  Migrationsverket tror inte på hans berättelse. Vi har dock gjort en rättsläkarundersökning av Molchan som visat att de skador han har överensstämmer med hans berättelse om misshandel. Att skadorna tillfogats av KGB personal eller ej framgår så klart inte. 

Molchan har sökt asyl i Sverige. Hur går det med det?

Migrationsverket och Migrationsdomstolen har beslutat att utvisa Andrei Molchan, de tror inte på centrala punkter i hans historia. En av de viktigaste omständigheterna är att Molchan vägrat visa upp de dokument han nu lämnat över till oss. Molchan säger sig ha varit rädd att bli av med sin livlina om han överlämnar dokumenten.