Debattartikel 20017-05-03

Därför prisar vi Dawit Isaak idag

Idag, på Pressfrihetens dag delas Unescos pressfrihetspris Guillermo Cano World Press Freedom Prize ut till Dawit Isaak. Dessvärre kan han inte ta emot det själv.

Gripandet kom plötsligt. Regimen slog till när världens fokus var riktat mot USA och de terrorattacker som hade skakat New York tolv dagar tidigare. Den svenske journalisten och författaren Dawit Isaak greps tillsammans med andra journalister och oppositionspolitiker just när Eritrea hade börjat sin väg mot att bli ett demokratiskt samhälle. Sedan dess har han suttit fängslad utan rättegång, utan möjlighet att träffa sin fru och sina barn, utan möjlighet att fritt få uttrycka sina tankar och känslor. Det är fullständigt oacceptabelt att Dawit Isaak fortfarande hålls inspärrad 15 år efter gripandet.

Dawit Isaak sitter fängslad i en av världens hårdaste diktaturer, Eritrea är det land som Reportrar utan gränser rankar näst sist i världen när det gäller pressfrihet. Någon rättegång har aldrig ägt rum och inget åtal har presenterats, den eritreanska regimen har inte varit intresserad av det. Så fungerar rättssäkerheten i en av världens hårdaste diktaturer.

Till svenska och utländska makthavare som har möjlighet att sätta ytterligare press på den eritreanska regimen finns det bara ett budskap: använd alla upptänkliga medel för att ett snabbt frisläppande ska bli möjligt.

Idag, på Pressfrihetens dag, går mina tankar särskilt mycket till Dawit Isaak. Vid en ceremoni på Jakarta kommer jag som ordförande för Unescos pressfrihetspris att vara med och dela ut Guillermo Cano World Press Freedom Prize till honom. Dessvärre kan han inte ta emot det själv, istället kommer hans dotter Betlehem Isaak att finnas på plats.

Tyvärr hade vi i juryn alldeles för många liknande fall att ta ställning till. Enligt Committee to Protect Journalists satt 259 journalister fängslade runt om i världen i december 2016, 110 journalister mördades samma år. Det handlar om reportrar som granskat makten, som gett alternativa bilder, som utmanat auktoritära regimer i en värld där det blir allt vanligare att korrupta och kriminella personer vill styra det som sägs och skaffa sig tolkningsföreträde.

I en verklighet som ser ut så här är det viktigt att gång på gång påminna om vikten av pressfrihet. Utan fria, självständiga medier mår inga demokratier bra. Samtidigt är det omöjligt att bortse från att journalistiken allt oftare sätts under hård press. På många håll sitter politiker på höga maktpositioner som inte accepterar medias roll som oberoende syresättare av demokratin, vi ser det både inom och utanför Europas gränser. Tyvärr går det inte längre att ta de friheter som det tagit lång tid att bygga upp för givna. Därför är det vårt ansvar att varje dag ta den kamp som så många av våra kolleger offrat sina liv och sin frihet för.

Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio och ordförande i juryn för UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize

Läs mer om UNESCO:s pressfrihetspris