Gothia Science Park bygger nytt i Skövde

0:15 min

Teknik- och forskningsparken Gothia Science Park i Skövde planerar att bygga ut med byggstart i oktober.

– Befintliga bolag behöver större ytor och nya vill komma in, säger Karolina Sahlström, vd för Kreativa Hus Skövde AB, som är det bolag som nu planerar för utbyggnaden.
Det nya huset blir cirka 6400 kvadratmeter och ska anpassas för både större och mindre verksamheter.

Kommunstyrelsen ställde sig positiva till bolagets expansionsplaner. Vid sitt sammanträde idag beslutade de att föreslå fullmäktige att utöka kommunens utlåningsram till bolaget med 165 miljoner kronor för att möjliggöra investeringen.

- Som ägare till Kreativa Hus Skövde AB är vi mycket positiva till expansionen. Att Gothia Science Park har så hög attraktionskraft är bra för hela Skaraborg. Att området kan utvecklas ytterligare är viktigt för att även fortsättningsvis ligga i framkant och locka företag och kompetens till Skövde, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.