Så förklaras pausen i den globala uppvärmningen

1:39 min

Nu vet forskare mer om det som beskrivits som en 14 år lång paus i den globala uppvärmningen. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Nature.

– Den här pausen var kanske inte riktigt lika kraftig som man trodde på den tiden, man ska kanske snarare prata om en långsammare uppvärmning under den tiden än vad man trott tidigare, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.

Mellan åren 1998 och 2012 ökade jordens medeltemperatur långsammare än vad man tidigare förutspått, en period som alltså beskrivits som en slags paus i den globala uppvärmningen.

Det ledde till diskussioner om huruvida klimatförändringen stannat av eller inte, och varför klimatmodellerna inte fångat upp det här.

Genom att studera tidigare forskning, och med hjälp av nya studier, har schweiziska forskare nu sammanställt flera delförklaringar till den här pausen.

De har bland annat hittat brister i de observationer som gjorts, exempelvis saknas data uppe i Arktis som skulle kunna förklara en del av den här utvecklingen. Det finns också naturliga variationer som påverkar klimatet, där vissa år eller årtionden helt enkelt bara är varmare eller kallare, som är viktig att ta hänsyn till.

Forskarna visar även hur externa drivkrafter, som till exempel mindre instrålning från solen, påverkat klimatsystemet under den här perioden.

Enligt Erik Kjellström visar den här studien på vikten av att sätta klimatförändringar i ett långsiktigt sammanhang.

– För mig som klimatforskare är den är studien viktig och bra. Förbättrad kunskap stärker klimatmodellerna, säger han. 


Referens: Medhaug I. et al. "Reconciling controversies about the 'global warming hiatus'". Nature 03 Maj 2017. Doi: 10.1038/nature22315.