Just nu

Thure fick nya lungor – räddade hans liv

3:35 min

I Sverige råder det brist på organ enligt Socialstyrelsen. Thure Eriksson fick för ungefär ett år sedan nya lungor och det räddade hans liv. Han vill att fler ska ta ställning till organdonation.

Har du pratat med dina anhöriga om organdonation? Hur tänker du kring detta? Berätta i kommenteringen!

Hittills i år har elva personer dött i Sverige för att de väntar på nya organ och 803 personer står just nu på väntelista i Sverige. Det visar nya siffror från Scandiatransplant och enligt Socialstyrelsen så råder det en organbrist i Sverige.

En stor operation

En av de som överlevde för att han fick donerat organ till sig är Thure Eriksson från Gårdtjärn i Sundsvalls kommun. Han fick nya lungor första gången hösten 2011, men blev ganska snabbt försämrad. För ungefär ett år sedan fick han återigen nya lungor. Det innebar dock en risk för honom då operationen var lång och komplicerad och han var över 60 år.

– Men beslutet var ganska enkelt egentligen. Endera dör jag på ett operationsbord eller så vet jag att jag kommer att kvävas hemma. Men det gick väldigt bra. Operationen var mycket lyckad och återhämtningen och rehabiliteringen har gått jättebra, säger Thure Eriksson.

Viktigt att prata om det

Wenche Stribolt arbetar på Socialstyrelsen med donationsfrågor. Hon menar att det är viktigt att kommunicera sin ställning i donationsfrågan till sina anhöriga.

Även om man har tagit ställning för att bli organdonator så är det till sist väldigt få som kan bli det.

– De flesta dör ju på sätt där organdonation inte blir möjlig. Man ska dö i en total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning i respirator. Det är väldigt få som gör det. Om man tillkännager sin inställning till sin donation och är positiv så betyder ju inte det att man för den skull blir organdonator när man dör.

Det är viktigt att prata med sina nära och kära om sitt ställningstagande.

– Man är ju så fantastiskt tacksam att det är någon som har fattat ett beslut i att mina organ står till förfogande när jag dör. Därför är det så viktigt just när det gäller donation att prata med sina nära och kära om sitt ställningstagande. Det är lika viktigt att man säger nej, som att man säger ja. Tydligheten är det viktigaste, säger Thure Eriksson, som fick nya lungor för ungefär ett år sedan.