Ministern om Arbetsförmedlingens resultat: Fullständigt oacceptabelt

1:11 min

Regeringen är missnöjd med Arbetsförmedlingens resultat när det gäller långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kallar utvecklingen för "helt oacceptabel".

Hon pekar på att Arbetsförmedlingen har en lång rad åtgärder som kan användas, till exempel arbetsträning, bristyrkesutbildningar, yrkesintroduktionsanställningar, traineejobb och "moderna" beredskapsjobb.

– Trots de många nya insatserna för långtidsarbetslösa, så är antalet personer utan registrerad aktivitet växande på ett nästan lavinartat sätt, säger Johansson på en pressträff.

– Detta är ett exempel på en utveckling som är helt oacceptabel.

Johansson är inte heller nöjd med att utvecklingen av andelen lågutbildade långtidsarbetslösa som går över till studier.

– Om man är snäll kan man säga att den står still. Om man vill vara elak kan man säga att den sjunkit lite, trots de stora satsningar regeringen gjort.

Johansson pekar särskilt på att andelen arbetslösa korttidsutbildade nyanlända som går vidare till studier efter etableringsinsatserna är mindre än tre procent.

– Det är ett annat exempel där det är helt nödvändigt att nå andra resultat, säger hon.

Arbetsmarknadsministern är inte heller nöjd med hur många som får jobb efter genomgången arbetsmarknadsutbildning.

Regeringen ska nu utse en överdirektör för att hjälpa Arbetsförmedlingen att förbättra resultatet. Samtidigt får statskontoret i uppdrag att granska hur Arbetsförmedlingen fungerar.

Johansson understryker dock att hon har förtroende för generaldirektören Mikael Sjöberg och att hon inte är missnöjd med Arbetsförmedlingen (AF) generellt.

Arbetsmarknadsministern vill också se fler AF-kontor i utsatta områden och att kommunerna ska få större inflytande över insatser för arbetslösa. Ett problem är att många arbetsmarknadspolitiska stöd inte kan användas när det är kommunen som ordnar en insats för en arbetslös.

Flera av förslagen lämnas nu över i tilläggsdirektiv till en sittande utredning som ska vara klar 2019. Den utredningen ska även titta hur Arbetsförmedlingen ska kunna läggas ned och ersättas med privata aktörer, till exempel trygghetsråden. Det har varit ett krav från Alliansen och SD, men Johansson tror inte på en nedläggning.

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson uppger att regeringen måste lyda riksdagsmajoriteten. Hon kallar Arbetsförmedlingen för en "dysfunktionell myndighet", men lägger ändå ansvaret för dåliga resultat på regeringen.

– Regeringen har misslyckats med att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden, säger Svantesson.

I mars var 372 000 inskrivna som arbetslösa. Av dem tillhör cirka 70 procent utsatta grupper, som till exempel lågutbildade, nyanlända och funktionshindrade. Svantesson uppger att 23 000 av de långtidsarbetslösa står helt utan aktivitet.

Inför valet 2014 lovade S att tömma Fas 3, den sista delen i jobb- och utvecklingsgarantin, där det finns personer som varit arbetslösa i minst 3-4 år. Fas 3 har fått hård kritik för meningslös sysselsättning av arbetslösa.

När anvisningarna stoppades februari 2016 var drygt 39 000 inskrivna och nu har 31 000 lämnat Fas 3. Men bara knappt en fjärdedel har fått jobb med eller utan stöd.