Goda relationer skapar motiverade elever

4:31 min

Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att uppskattning och fungerande relationer har stor betydelse för elevers välbefinnande och lärande.

Det var ett sug efter positiva exempel och goda berättelser från skolans värld som inspirerade till den forskning som Catrin Kostenius, professor i hälsovetenskap bedrivit tillsammans med Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik, bedrivit.

De har följt en klass med elever i årskurs tre, i en liten kommun i Norrbotten. Eleverna har delat med sig av sina berättelser om betydelsefulla situationer i skolan.

– Det finns ett glapp i forskningen när det handlar om elevernas perspektiv, menar Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik vid Luleå Tekniska universitet.

Elevernas berättelser handlar om betydelsen av uppskattning, om hur roligt det kan vara att flytta ut undervisningen till en annan miljö än klassrummet och hur viktigt det är att relationerna fungerar till klasskamrater och lärare.

– De goda relationerna är inte någon man kan ta för givet, säger Ulrika Bergmark, bidträdande professor i pedagogik som gärna skulle vidga forskningen till ett riksperspektiv.