Striden om tippen i Lindveden långt från över

1:07 min

Den här veckan ska Länsstyrelsen fatta beslut om företaget Swerock AB får täcka den gamla soptippen med byggmaterial. Miljönämnden i Trollhättan har sagt ja, men 73 grannar har överklagat.

– Åtta till femton transporter per dag i tre till fem år. Vem vill sitta och lyssna på det utanför sitt fönster, säger Mikael Svantesson.

Han bor 150 meter från tippen, och hans son Jonathan tycker inte heller om tanken på alla lastbilar.

– Det är farligt. Om man ska cykla och bada vid Vårhaga eller om man ska till skolan eller stan, säger han.

För ett år sedan sa miljönämnden i Trollhättan nej till företaget Swerock AB:s ansökan om att få täcka den gamla soptippen i Lindveden med byggmaterial.

Men Swerock AB överklagade, och då sa miljönämnden ja.

Det var då de 73 grannarna till tippen överklagade, och ärendet gick vidare till Länsstyrelsen, som väntas fatta beslut den här veckan.

Men det är inte bara transporterna som oroar grannarna. De tror att det byggmaterial som Swerock AB ska täcka tippen med är mer förorenat än vad soporna i den gamla tippen är.

– Mätvärdena på lakvattnet som kommer ut i dag är lägre än tillåtna värden på det material som ska köras hit, säger Mikael Svantesson.

De är oroliga för sitt dricksvatten.

– Flera har egna brunnar och vad kan hända under och efter arbetet på tippen? säger Mikael Svantesson.

Dessutom menar de att det inte går att styrka att det finns någon risk för ras, eftersom det inte har varit något ras på 30 år.

– Innan det blev kalhygge här så hade vi ju växtlighet som band ihop alltihop också. Men den är ju borta nu, säger Per-Åke Larssen.

Företaget Swerock AB skriver i sin ansökan till miljönämnden att de frivilligt har åtagit sig att täcka deponin, för att minska risken för ras och att giftigt avfall kommer ut i naturen.

De kommer att frakta dit 140 000 kubikmeter byggmaterial. Det tycker Per-Åke Larssen är orimligt mycket.

– Man behöver inte köra hit de vansinniga mängderna för att sluttäcka deponin på ett bättre sätt än vad det är i dag, säger han.

Tror du att de kommer att starta en ny soptipp här?

– Ja, det är väl i princip det de gör, säger Per-Åke Larssen.

Företaget Swerock AB har valt att inte uttala sig innan Länsstyrelsen har fattat sitt beslut.