BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 2017

Bokförlag deltar på Bokmässan – på grund av Nya Tider

3:27 min

Nya Tider får svenska bokförlag att ställa upp på årets Bokmässa. Det visar en enkät som Kulturnytt i P1 har gjort.

Kulturnytt har skickat ut en enkät till 50 svenska bokförlag och fått in svar av 45. Och bland svaren finns ett mönster. 30 förlag svarar att de kommer att medverka på årets mässa. De flesta av dem, 22 stycken, grundar sitt beslut på Nya Tiders medverkan.

Trygve Carlsson är förlagschef på Carlsson Bokförlag och han säger att det är en plikt att vara på plats.

– Det är viktigt att bemöta de vars åsikter vi tycker är absolut motsatsen till det man uppfattar som relevant och vettigt.

För mig är det otroligt främmande och motbjudande att lämna fältet fritt för antihumana åsikter.

Precis som Trygve Carlsson menar dessa förlag att de kommer att närvara för att upplysa om andra värderingar än de som de menar att Nya Tider står för.

– Man måste finnas där med sin närvaro som förlag, som förläggare, som redaktörer. Vi är en slags förmedlare av åsikter och fria ord. För mig är det då otroligt främmande och motbjudande att lämna fältet fritt för antihumana åsikter, säger Trygve Carlsson. 

Endast åtta av de 50 förlagen Kulturnytt kontaktat svarar att de inte kommer att delta på mässan. Det vanligaste skälet till att inte åka är ekonomin. Bara ett av förlagen säger att beslutet beror på Nya Tiders medverkan.

Sju stycken förlag vet ännu inte om de kommer att delta på årets Bokmässa, varav sex av dessa nämner just Nya Tiders medverkan som huvudskäl till varför de ännu inte kommit fram till ett beslut.

Ett av dessa är det finlandssvenska bokförlaget Förlaget och majoriteten av Förlagets författare funderar i nuläget på att bojkotta mässan.

– Det är ju tema Finland 100 i år och för oss är det extra viktigt att närvara på grund av det. Men det är samtidigt väldigt trist och beklagligt hur det ser ut att gå när så pass många inte vill delta, vilket är helt förståeligt, säger Andrea Svanbäck som är marknadsföringschef på Förlaget.

Vi har framfört att vi önskar att Nya Tider inte ska delta.

Förlaget har även varit i kontakt med Bokmässan och väntar fortfarande på svar på sina frågor.

– Dels handlar det om praktiska detaljer, vad vi gör om inte alla författare kommer. Sedan handlar det om ifall mässan kan tänka sig att ompröva sitt beslut och vi har framfört att vi önskar att Nya Tider inte ska delta. Men det står de ju fast vid, som det verkar, säger Andrea Svanbäck.

Huruvida Bokmässan svarat det finlandssvenska bokförlaget vill inte kommunikationschef Birgitta Jacobsson Ekblom gå in på. Hon skriver i ett mejl till Kulturnytt att Bokmässan "inte kommenterar pågående diskussioner med utställare och förlag mer än att de ständigt pågår, det är en del av vårt arbete i år och alla andra år".

Vi ställer upp för den lilla människan.

Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk säger till Kulturnytt att han glädjer sig åt att många bokförlag vill komma till Bokmässan och mötas för att diskutera yttrandefrihet. Däremot håller han inte med om att hans tidning står för inhumana åsikter.

– Då får de peka på vad i vår tidning de tycker är inhumant.

Så gjordes enkäten

Kulturnytt kontaktade sammanlagt 50 svenska bokförlag via mejl. 45 av dessa svarade. Frågorna som bifogades i mejlet löd:

1. Kommer ni att medverka vid årets Bokmässa? (Ja/Nej/Ännu inte beslutat)

2. Vad är huvudskälet till ert beslut?