Slarviga asylbedömningar i Finland kritiseras

2:24 min

I Finland debatteras migrationsmyndigheternas hantering av asylansökningar efter ett avslöjande reportage som publicerades under den gångna veckan.

Där anklagar nuvarande och tidigare migrationsverksanställda kollegor för att fatta slarviga asylbeslut med färdigskrivna mallar som grund.

I granskningen som den finländska reportagetidskriften Long Play har gjort, framträder bilden av en europeisk asylbesluts-fabrik i flyktingkrisens spår, där en betydande del av asylärendena behandlas slarvigt, med endast krassa malldokument som grund.

Dokumenten som tidskriften publicerar utdrag ur innehåller förutbestämda slutsatser om den skyddssökandes profil, religiösa, nationella och regionala hemvist, och sedan ett föreslaget nej till uppehållstillstånd.

Dokumenten har titlar som: "avslag kristen ej trovärdig." och "avslag alkoholförsäljare, Bagdad." Att ha sådana beslutsmallar till hjälp för att färdigställa ett asylbeslut eller andra myndighetsbeslut är i sig ingenting ovanligt.

Finlands Migrationsverk har tidigare fått beröm av FN för hur de med hjälp av sådana ramdokument gjort beslutsgången tydligare.

Men enligt de nuvarande och tidigare anställda som intervjuas i reportaget, så har nu dessa mallar systematiskt börjat användas fel.

I en pressad situation där mycket ny personal, många av dem oerfarna, snabbanställdes under 2015-2016 då exceptionellt många sökte asyl, ska malldokumenten ha fått en vägledande funktion i själva asylprövningen, som enligt lag ska ske individuellt och ta hänsyn till varje enskilt fall.

Det har bland annat uppdagats felaktigheter i beslut som skrivits utifrån mallarna, så att det på en sida stått om en irakisk stad som den sökandes hemstad, på nästa sida om en helt annan stad.

Migrationsmyndigheterna i Finland har den senaste tiden fått mycket kritik för brister i handläggningen av asylärenden.

YLE rapporterade häromveckan om att uppemot trettio procent av årets beslut hittills, har rivits upp av högre instans i förvaltningsdomstolen.

Det är flera tusen asylärenden som nu måste göras om. Migrationsverket har i ett pressmeddelande avfärdat anklagelserna i det senaste avslöjandet, om att deras beslutsmallar skulle användas felaktigt.

Däremot bekräftar de, som de redan tidigare gjort, att deras arbetssituation har varit svår de senaste åren och att misstag därför har begåtts.