Ostlänken kan ge Södertälje 20 000 nya bostäder

1:14 min

Höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping innebär nya bostäder och fler arbetstillfällen i Södertälje. Södertäljeföretagens behov av arbetskraft kan ge 20 000 nya bostäder i kommunen.

Utbyggnaden av den 15 mil långa järnvägssträckan Ostlänken ska minska restiderna för pendlare avsevärt eftersom den byggs för höghastighetståg, som ska kunna framföras i 300 km/h. 

Den minskade restiden innebär att man till exempel kan bo i Södertälje men arbeta någon annanstans. För att tillgodose bostadsbehovet behövs ett stort antal nya bostäder. Kommunen räknar med att bygga 20 000 nya bostäder i samband med Ostlänken.

Projektet är också ett sätt att hörsamma Södertäljeföretagens skri efter arbetskraft, eftersom det också blir möjligt för människor som bor på annat håll att dra nytta av snabbtågen och arbeta i Södertälje.

– Ostlänken innebär stora fördelar för företagen i Södertälje. De får större tillgång till den arbetsmarknad som finns i östra Sörmland och Stockholm. Det tror vi är bra för Södertäljes framtida utveckling, säger Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg på Södertälje kommun.

Höghastighetståg orsakar buller, men Johannesson förklarar att man fört diskussioner med Trafikverket just för att hitta lösningar för att reducera det.

Han tror inte att det kommer bli ett så stort problem. 

– Formellt är det inte klart ännu. Men vi räknar med att det ska genomföras.

Johannesson påpekar att många markägare och företagare redan börjat arbeta för att förbereda sig. Man har till och med märkt att det skett en ökning av mark- och fastighetspriser. 

På frågan vad som skulle hända om Ostlänken inte blir av, skrattar samhällsbyggnadsstrategen.

– Jag vill inte tänka den tanken. Nu utgår vi från att den blir av.

Ostlänken inleds enligt planerna nästa år för att bli klar 2028. Beräknad kostnad ligger på runt 55 miljarder kronor.

Här kan du läsa mer om Ostlänken.