Försvaret kritiseras för långsam utredning om PFAS-gifter

1:38 min

2015 slog Försvarsmakten larm om mycket höga värden av giftiga PFAS-ämnen i både jord och grundvatten i Såtenäs.
Men ännu finns inga svar på giftets spridning till vatten och vänerfisk.

Folke Borgh arbetar vid försvarets miljöprövningsenhet:

– Det vi vet idag är att det sker en spridning ut till Vättern och Vänern. Däremot kan vi inte se några tecken på att det skulle spridas via grundvattnet. 

PFAS-ämnen fanns i ett brandskum som numera är förbjudet men som använts i många år på brandövningsplatser runt om i landet, bland annat flygflottiljen Såtenäs. Giftutsläppen från Såtenäs utreds nu av Försvarsmakten. Folke Borgh menar att de som bor i närheten och har egen brunn inte ska behöva känna oro, men medger i samma stund att man inte kan lova säkert:

– Inte hundraprocentigt. Vi ser i dagsläget ingen anledning till oro men det får ingå i det kontrollprogram vi nu ska sammanställa och som kommer att pågå i ett antal år framåt.

Länsstyrelsen är miljöövervakare och tycker att utredningen går för långsamt. Såtenäs hade höga halter 2015 och därför borde det prioriteras, säger Siv Hansson vid länsstyrelsen:

– De punkter som tagits inne på området är nog högst i Sverige, säger hon.

Hon är också kritisk till att Försvaret inte tagit prover på fisk i Vänern. Prover borde tagits i viken vid Vissbäckens utlopp:

– Det trodde jag vi var överens om från ett tidigare möte, för det är extremt höga halter från den bäcken.

Försvarsmakten menar att provtagning och analyser är en komplicerad process och att det är en orsak till att det tar längre tid än förväntat.