Inga svar kring oljeutsläpp i Svängsta

Det är fortfarande oklart om oljeutsläppet som upptäcktes i Svängsta för tio dagar sedan har nått Mörrumsån.

Utsläppet inträffade då misstänkta koppartjuvar välte två transformatorer på en av ABU Garcias lagerlokaler. Exakt hur mycket olja som rann ner i marken är oklart, men det kan röra sig om så mycket som 1200 liter.

Området har sanerats och på länsstyrelsen väntar man nu på en slutrapport om utsläppets omfattning.