Skåne

Svårt för unga vuxna att hitta bostäder

5:27 min

8 600 unga vuxna i Malmö och Lund bor ofrivilligt hemma, enligt en rapport som Hyresgästföreningen släpper idag, som har gjorts tillsammans med Institutionens för Urbana studier på Malmö högskola.

Var femte ung vuxen mellan 20 och 27 år bor hemma i Malmö och Lunds kommun. Det visar en rapport som Hyresgästföreningen presenterar idag. Och det här sträcker sig även utanför de stora kommunerna. Även i Svedala, Lomma, Vellinge är det många över20 som bor hemma hos föräldrarna. 

– Generellt beror det på att vi har en tilltagande bostadsbrist. Svårast att komma in på bostadsmarknaden är det för ungdomar med kortare kötid och mindre ekonomiska resurser. Det beror på var man kommer ifrån, hur mycket pengar ens föräldrar har. Det sker en ganska tydlig polarisering mellan insiders och outsiders även bland ungdomar, säger Martin Grander, bostadsforskare och doktorand på Malmö Högskola.

Bara 11 kommuner rapporterar att de satsar på att öka utbudet av bostäder generellt. Och bara fem kommuner satsar på nyproduktion av små bostäder ned lägre hyror. I Malmö och i viss mån i Lund pågår nyproduktion specifikt inriktat på små bostäder med lägre hyror.

– Det gäller att hålla uppe den höga byggtakten i Malmö. Vi bygger mycket små bostäder som generellt kan gynna de unga. Men i grund och botten är det en inkomstproblematik för den här gruppen. Det handlar det om att fler behöver att komma i arbete. Vi har stora skillnader mellan Malmös områden, så vi måste fortsätta att bygga ihop Malmö, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö.

Fyra av tio unga vuxna som har eget boende lever under utsatta ekonomiska förhållanden. Ett problem är också svårigheten att få ett förstahandskontrakt när man inte har ett fast jobb.

– Rent konkret så byggstartade vi 3 000 lägenheter förra året. Det behövs bättre möjlighet till delat kontrakt till hyreslägenheter. Här för vi en dialog med fastighetsägarna, när det gäller synen på vad som är en inkomst, vilket stänger ute många från bostadsmarknaden, säger Märta Stenevi (MP).

Det råder bostadsbrist för unga i 32 av Skånes 33 kommuner, enligt vad kommunerna själva rapporterat till Boverkets enkät 2016. Det är en ökning med åtta kommuner sedan 2014.