Intersexuella barn riskerar att utsättas för traumatiserande operationer i onödan

1:39 min

Barn som föds med en kropp som inte går att könsbestämma riskerar att utsättas för onödiga operationer som strider mot mänskliga rättigheter, enligt Amnesty International.

I en ny rapport, som Amnesty International gjort i Danmark och Tyskland, larmas för att spädbarn och barn under tio år opereras för att ”normalisera” deras kön, trots att det inte finns någon medicinsk grund för det.

– Operationerna görs, menar jag, fortfarande utifrån någon sorts idé om att det är det bästa för barnet och barnets föräldrar, att tydligt bli kategoriserad som pojke eller flicka, säger Johanna Westeson som är sakkunnig inom diskrimineringsfrågor på Amnesty i Sverige.

Jag trodde att jag var något slags monster. Jag kunde inte utveckla en könsidentitet och pressades in i en kvinnoroll.

Många visste inte att de opererats

Intersex innebär att könsorganens utseende, ens kromosomuppsättning, hormonnivåer eller inre könsorgan inte är det som förväntas av en typisk flick- eller pojkkropp.

Många av de nu vuxna barnen berättar i studien att de inte ens vetat om att de blivit opererade som barn. Många tycker att det är fel att besluten fattades när de var för små för att kunna samtycka.

Jag blir upprörd när jag tänker på vad som hände. Det var inte upp till någon annan att bestämma. Jag hade kunnat vänta.

Kan ha traumatiserande effekter

Enligt Amnesty International visar deras rapport, och andra studier, att synen på kön och den behandling som används kan ha traumatiserande och kränkande effekter för den som utsätts.

– Det handlar om kränkningar av grundläggande rättigheter, som rätten till kroppslig integritet, rätten till självbestämmande, rätten till högsta uppnåeliga hälsa och så vidare, säger Johanna Westeson