Sällsynt fjäril akut utrotningshotad

3:19 min

Läget för den sällsynta Mnemosynefjärilen är nu så akut att en enda hård vinter skulle kunna ta kål på de få exemplar som finns kvar.

Därför har Länsstyrelsen i Blekinge startat en uppfödning i fångenskap för att rädda kvar arten i länet.

– Vi gör det som en akutåtgärd, förhoppningen är ju att det ska bli så pass många fjärilar i det vilda så att vi inte ska behöva hålla på med specialinsatser, säger Annika Lydänge som är biolog på länsstyrelsen.

Tre orter
Trots att länsstyrelsen länge haft ögonen på den sällsynta Mnemosyne och försökt hjälpa den på traven genom röjning av det gamla odlingslandskapet, så har den nu minskat så mycket att det är nödvändigt med akuta räddningsåtgärder.

Det finns bara ett 30-tal individer kvar spridda på tre olika lokaler i Ronneby. Med så få individer finns det risk att de inte ens hittar varandra när det är dags för parning.

Ovanlig
1994-95 fanns mellan 150 och 200 på sju olika ställen i Blekinge, men nu kan det alltså räcka med en smällkall vinter eller en regnig vår för att arten helt skulle försvinna. Och eftersom Mnemosyne är en av landets mest ovanliga fjärilar, och bara finns på två ställen till i landet, har Naturvårdsverket pekat ut den som särskilt bevarandevärd. Populationen i Blekinge skiljer sig dessutom genetiskt från de andra. 

Konferens
Nu ska Annika Lydänge delta på en landsomfattande konferens om den sällsynta fjärilen och berätta om Blekinges uppfödningsprojekt. Och trots att det kostar mycket pengar för att bevara en enda art, så tycker hon att det är värt det.

– Bevarar vi Mnemosyne så bevarar vi också det värdefulla odlingslandskapet, där en mängd andra arter också trivs och vinner en stor biologisk mångfald, säger Annika Lydänge.