Unik studie: Fyra av fem flickor rör sig för lite

1:38 min

Bara var femte flicka får minst en timmes fysisk aktivitet om dagen, vilket är rekommendationen. Bland pojkar når två av fem upp till rådet. Det visar en studie som tagits fram av Centrum för idrottsforskning.

Undersökningen genomfördes av Gisela Nyberg, forskare i folkhälsa på Karolinska institutet.

– Vi har kommit fram till att barn och ungdomar inte rör sig tillräckligt i Sverige, och att barn och ungdomarna inte når rekommendationen om fysisk aktivitet, säger hon.

Centrum för idrottsforskning presenterar i dag rapporten om barns fysiska aktivitet. Resultaten visar att bara var femte flicka, 22 procent, når upp till Världshälsoorganisationens rekommendation om en timmes aktivitet per dag. Bland pojkar når 44 procent upp till rekommendationen.

Studien är unik. De 900 barnen som undersökts går i årskurs 5, årskurs 8, och i andra året på gymnasiet, och har undersökts med så kallad rörelsemätare, en accelerometer.

På så sätt har forskaren Gisela Nyberg kunnat se precis hur mycket de har rört sig varje dag. Tidigare studier har i stället bett barnen att uppskatta sin fysiska aktivitet i enkätsvar.

Då blir svaren inte lika precisa, menar Gisela Nyberg.

– Det fungerar så att barnen har på sig rörelsemätaren under sju dagar. Sedan mäter den inte bara steg utan även intensiteten. Så det är en mer avancerad form av att mäta, och det bästa sättet, säger hon.

Varför är de här resultaten oroväckande?

– Det är en stor andel som inte når upp till rekommendationerna. Och många är stillasittande en stor del av sin vakna tid. Bland gymnasieeleverna är det nästan 80 procent som spenderar sin vakna tid stillasittandes. Så det är oroväckande.