Arbetsmarknad

Var fjärde nyanställd i länet är född utomlands

Arbetslösheten fortsätter sjunka i länet, det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Men i landet som helhet är trenden med sjunkande arbetslöshet bruten. En förklaring är att fler nyanlända är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Här i länet var i april en fjärdedel, 25 procent, av dem som fick jobb födda utanför Sverige.

– Nyanlända utgör en enorm resurs. Det gäller för arbetsgivarna att se potentialen och för Arbetsförmedlingen att kunna matcha till utbildning och arbete för att möta arbetsmarknadens behov i än högre grad, säger Sofia Karlsson, talesperson för Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.