Kommuner känner sig svikna av Arbetsförmedlingen

1:39 min

När Arbetsförmedlingen inte lyckas hitta sysselsättning till nyanlända, agerar kommuner på egen hand.

För första gången på flera år ökar nu arbetslösheten i Sverige. Enligt Arbetsförmedlingen beror det på att många nyanlända nu får uppehållstillstånd och skrivs in som arbetslösa. Det rapporterade Ekot på onsdagsmorgonen.

Från flera kommuner i Dalsland kommer nu kritik mot att Arbetsförmedlingen inte klarar av sitt etableringsuppdrag, det vill säga att hjälpa nyanlända att så snabbt som möjligt komma i arbete.

Det gör att kommuner själva tvingas göra insatser som de menar att Arbetsförmedlingen egentligen borde stå för. Det gäller bland annat Åmåls kommun.

– Kommunen har beslutat att ta ett större ansvar än vad lagen kräver för att bygga upp en insats för att arbetsplatsintroducera och kompetensutveckla våra nyanlända. Vi jobbar med arbetsmarknadsinsatser som egentligen är ett nationellt uppdrag, säger Ivan Stipic, chef för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen på Åmåls kommun.

I Åmål är arbetslösheten nästan dubbelt så hög som rikssnittet: 15 procent av kommuninvånarna mellan 16 och 64 år är inskrivna som arbetslösa att jämföra med genomsnittet för hela landet på knappt 8 procent.

Eftersom kommunen inte tycker att Arbetsförmedlingen gör tillräckligt för de många nyanlända som flyttat till Åmål de senaste åren, har kommunen själv dragit igång insatsen Workplace Åmål som riktar sig till nyanlända.

– Kommunen har inte ansvar för detta, vi har inte finansiering för att bedriva rena arbetsmarknadsinsatser, säger förvaltningschef Ivan Stipic. 

En av dem som nu får arbetsplatsintroduktion av Åmåls kommun är Fadi Alkrad från Syrien, som jobbar i receptionen på integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Han är tacksam för att kommunen gett honom den möjligheten och han upplever att Arbetsförmedlingen inte kan hjälpa honom att hitta något jobb. 

– De kan bara hjälpa oss att skriva CV och personligt brev, men de kan inte göra någonting på riktigt, säger han.

I grannkommunen Bengtsfors finns samma kritik mot Arbetsförmedlingen som i Åmål.

Där har kommunstyrelsen nyligen beslutat att anställa två jobbcoacher för att göra det som kommunen menar att arbetsförmedlingen borde göra.

– När jag ser att staten inte klarar av sitt etableringsansvar och folk blir långtidsarbetslösa, så måste vi göra någonting, säger kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors Per Eriksson (S). 

Britt-Inger Gravander, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Älvsborg, håller inte med om att Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt etableringsuppdrag. Hon menar att kommunerna som stora arbetsgivare också måste inse sitt ansvar och att det är samverkan som krävs.

– Vi kan se det som att vi ska spela en fotbollsmatch tillsammans. Då sitter vi inte på bänken och ropar åt varandra vad vi ska göra, utan då samverkar vi, säger Britt-Inger Gravander.