GÖTALANDSBANAN

Ny järnväg kan bli klar tidigare

1:49 min

Nya diskussioner om att bygga järnväg för olika hastighet i olika etapper, ger hopp om att bygget av ny järnväg Borås-Göteborg kan tidigareläggas.

Det är Sverigeförhandlingen som skriver i ett pressmeddelande att diskussioner har inletts mellan berörda parter om en möjlig ny inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås.

"Det som diskuteras är att i en första fas trafikera sträckan med snabba regionaltåg, men samtidigt förbereda så att den kan byggas ut för höghastighetstrafik när övriga delar av sträckan Göteborg − Stockholm tillkommer", skriver Sverigeförhandlingen i pressmeddelandet. 

Förslaget klart i sommar
Diskussionerna kring järnvägen förs mellan Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket.

Senast den 31 augusti ska Trafikverket lämna sitt förslag till regering på vilka infrastruktursatsningar som staten ska genomföra under perioden 2018-2029. 

Regeringen har sagt att bygget av en höghastighetsjärnväg i Sverige ska ske i den takt ekonomin tillåter. Och när regeringen i slutet av mars kom med sina direktiv till Trafikverkets åtgärdsplanering, nämndes inte en järnväg mellan Borås och Göteborg. 

Tidigare byggstart möjlig
Men enligt Håkan Wennerström, Trafikverkets direktör i region Väst, så kan de nya diskussionerna om att bygga järnvägen i olika etapper för olika hastigheter, ge nya möjligheter till tidigare byggstart.

– Ett väl utnyttjat omtag kan möjliggöra en lösning som på ett balanserat sätt svarar mot både de västsvenska och nationella behoven och skapar stora nyttor både initialt och på längre sikt, säger Håkan Wennerström.