Fler bostäder önskas på sommarresemål

1:38 min

Gräsö är ett populärt resmål sommartid. Nu anser Gräsö skärgårdsråd att det behövs fler bostäder för att kunna leva året runt.

– För att kunna bibehålla Gräsö som ett öppet landskap med bra service och att det ska fortsätta vara attraktivt behöver vi ha bofast befolkning. Hindret för att vi ska bli fler på ön är att det är svårt att få tag i bostäder, säger Matts Eriksson som är aktiv i skärgårdsrådet.

Skärgårdsrådet önskar fler markområden som upplåts till bebyggelse där i första hand flerfamiljshus kan byggas. Gärna hyreslägenheter.

Östhammars kommun äger ett markområde där det enligt tekniska förvaltningen skulle gå att bygga fem eller sex fastigheter. Kommunstyrelsens ordförande Jakob Spangenberg (C) är positiv till idén.

– Kommunen är beredd att genom en markanvisning överlåta marken till den möjliga exploatören, givet att det finns någon som vill bygga hyres- eller bostadsrätter på marken.

Det har byggts flerfamiljshus på Gräsö förut. I början av 1990-talet byggdes omkring 40 hyresrätter i området Sundsborg, med följden att öns bofasta befolkning ökade med omkring 100 personer.